Organisatie LOTUS
Geschiedenis (ontstaan) van de LOTUS® 
Alles over de LOTUS®

LOTUS® staat voor Landelijke Opleiding tot Uitbeelding van Slachtoffers. Kandidaten die na een gedegen opleiding slagen voor hun examen, zijn in staat ongevallen en de daarbij behorende letsels te ontwerpen, te grimeren en te acteren.

LOTUS® kring Lange Jaap bestaat uit 13 gediplomeerde LOTUS® slachtoffers.

De medewerking van LOTUS® slachtoffers aan BHV- en EHBO-opleidingen geeft deze cursussen een duidelijke meerwaarde. Rampenoefeningen en EHBO-examens zijn zelfs ondenkbaar zonder de inzet van LOTUS®. Maar de kring wordt niet alleen ingezet bij BHV- en EHBO-opleidingen, ook is er een hechte samenwerking met brandweerkorpsen, ambulancedienst, GHOR bureau, Koninklijke Marine, diverse (medische) opleiding instituten, offshorebedrijven en EHBO-verenigingen.

LOTUS® kring Lange Jaap is een van de vele kringen die deel uitmaakt van de landelijke organisatie LOTUS®.
LOTUS® kring Lange Jaap is gevestigd in Den Helder, hier komen ook de meeste leden vandaan.
Ons inzetgebied bestrijkt de kring hoofdzakelijk het gebied Kop van Noord Holland (van Texel tot Schagen).

Bij de inzetten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de afstand en reistijd van de in te zetten LOTUS® slachtoffers. Uiteraard wordt er zoveel als mogelijk gecarpoold.
Wilt u een informatie over het aanvragen van een LOTUS® (klik dan hier)

Wilt u informatie over de tarieven (klik dan hier)