Geschiedenis van de LOTUS®

De wieg van LOTUS® stond in feite in Engeland, waar tijdens de oorlogsjaren door Dhr. Eric Claxton de organisatie Casualties Union werd opgericht. Op 22 mei werd Claxton door het Oranje Kruis onderscheiden met het erelidmaatschap van LOTUS®.

Aan de vooravond van het gouden jubileum van het Oranje Kruis in 1959 demonstreerde Eric Claxton en dr. Wills een aantal ongevalsverschijnselen. Die prestatie was geen succes. Dit was het wel toen in 1961 opnieuw een demonstratie gegeven werd door Eric Claxton, Mrs. H.M. Nicholson en dr. J.C. Turnbull.

De uitgebeelde letsels waaronder flauwte, epilepsie en een zeer dramatisch gespeelde hartaanval, maakte veel indruk op de aanwezigen. De belangstelling voor acterende slachtoffers was gewekt.

In augustus 1962 organiseerde het Oranje Kruis een studieweekend in de vorm van een tweedaagse cursus in het nabootsen van ongevallen. Aan deze cursus, die werd gegeven door Mrs. Nicholson en Miss. J. Weigthman van Casualties Union, namen de afgevaardigden deel van “het Oranje Kruis “, de Koninklijke Nederlandse vereniging EHBO, de Katholieke Nationale Bond voor EHBO en de Kadergroep Oranje Kruis.

Dit studieweekend was een dermate groot succes dat besloten werd om in 1963 met de officiële opleiding te starten. De voorbereiding vond plaats in de “Studiecommissie Nabootsen Slachtoffers” de feitelijke voorloper van de Lotuscommissie. Mr. A. Kneepkens, destijds secretaris van de Katholieke Nationale Bond voor EHBO en lid van deze commissie komt de eer toe de naam LOTUS® (Landelijke Opleiding tot uitbeelden van Slachtoffers) te hebben bedacht.

Op 23 november 1963 kreeg de nieuwe loot aan de stam van “het Oranje Kruis” officiële gestalte met de start van een centrale cursus. De lessen werden eens in de vier weken gegeven in Utrecht, en de cursus telden zestien bijeenkomsten. Tweeëntwintig gediplomeerde EHBO’ers uit elke provincie, namen deel aan deze cursus en eind 1965 telde Lotus 22 gediplomeerde LOTUS® slachtoffers . Op 1 mei 1968 startte Lotus ook in Limburg en spoedig hierna ontstonden de kringen Noord en Midden Limburg, De Kempen en Zuid Limburg.