Lotus Aanvragen

Tijdstip van indienen
Aanvragen voor LOTUS® assistentie dienen minimaal 3 weken voor de datum van het verlenen van de LOTUS® assistentie in het bezit te zijn bij onze coördinator LOTUS® inzet. Hierbij wordt de datum van ontvangst door de coördinator gekenmerkt als datum van indienen.

Standaard aanvraagformulier
Aanvragen voor LOTUS® slachtoffers kunnen alleen schriftelijk ingediend worden. Bij voorkeur ontvangen wij graag het doorvoor bestemde LOTUS® aanvraagformulier. <Download aanvraagformulier hier>

Dit formulier dient u zo volledig mogelijk in te vullen en, na ondertekening, naar ons op te sturen via mail naar lotusaanvraag@lotuskringlangejaap.nl
Dit formulier mag voor meer dan één datum of activiteit gebruikt worden.

Extra informatie betreffende de aanvraag voor LOTUS® assistentie kunt als bijlage bijvoegen.