Organisatie LOTUS®

De organisatie LOTUS® is als volgt opgebouwd: Kringen, Rayons, Organisatie LOTUS® en Regio’s.

Kringen
Een kring bestaat uit gediplomeerde LOTUS® slachtoffers die onder leiding staan van een erkende instructeur LOTUS®. Een kring kan ook een studiegroep hebben die bestaat uit aspirant-leden die de opleiding tot LOTUS® slachtoffer volgen, onder leiding van een erkende instructeur LOTUS®. Een kring kan een eigen bestuur hebben en al dan niet een vereniging zijn die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel (wat door de organisatie LOTUS® wordt aanbevolen).

Rayon
Elke provincie is een rayon. Alle kringen in de provincie zijn bij het rayon aangesloten. Het rayon wordt bestuurd door een rayonraad bestaande uit een dagelijks bestuur (gekozen uit de aangesloten kringen) en twee vertegenwoordigers van elke kring.

Organisatie LOTUS®
Alle leden van de kringen zijn aangesloten bij de organisatie LOTUS® . De organisatie LOTUS® wordt bestuurd door de Landelijke LOTUS® Raad bestaande uit een dagelijks bestuur en twee vertegenwoordigers van elk rayon.

Regio’s
Sinds kort zijn, vanwege de regionale herhalingslessen voor de instructeur LOTUS®, zogenaamde regio’s ingesteld. De regio’s zijn zodanig gevormd dat in elke regio ongeveer 18 instructeur LOTUS® zijn gesitueerd. Gepoogd is om de afstand, die de instructeurs moeten afleggen om herhalingslessen te volgen, zo klein mogelijk te houden. hierbij is rekening gehouden met de individuele wensen van de studieleiders. De indeling van de regio’s vindt u bij de Regiobijeenkomsten (zie index).

Meer informatie vind u terug op de website van de Organisatie LOTUS®: Klik hier!